Načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvršne poslove u Općini obavlja općinski načelnik.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu svake četvrte godine.
Općinski načelnik zastupa Općinu i obavlja poslove utvrđenim statutom Općine, u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkih tijela,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelovanja te nadzire njihov rad,
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu lokalnih jedinica, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretačkim jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom ponudom imovine u skladu sa ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
6. imenuje i razrješuje predstavničke jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Općinski načelnik: 

Toni Turčinov, mag. ing. agr. 

tel. +385 (0) 22 435 599

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite." target="_blank">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrativna tajnica:

Mare Kovačev

tel. +385 (0) 22 435 599

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.