Službeni glasnik Općine Murter-Kornati

2020.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2020. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 1. | 29.01.2020.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 4. | Broj 2. | 13.03.2020.

2019.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2019. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 1. | 31.01.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 2. | 08.03.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 3. | 30.04.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 4. | 04.07.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 5. | 10.10.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 6. | 20.11.2019.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 3. | Broj 7. | 20.12.2019.

2018.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2018. god.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 1. | 16.01.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 2. | 01.03.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 3. | 13.04.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 4. | 26.06.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 5. | 23.07.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 6. | 15.10.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 7. | 03.12.2018.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 2. | Broj 8. | 31.12.2018.

2017.

REGISTAR SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE MURTER-KORNATI 2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 1. | 25.04.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 2. | 26.06.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 3. | 08.08.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 4. | 12.10.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 5. | 13.11.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 6. | 15.12.2017.

Službeni glasnik Općine Murter-Kornati | Godište 1. | Broj 7. | 23.12.2017.