Prostorni plan

  • Ispis

_________________________AKTUALNI PROSTORNI PLAN________________________

 

TEKSTUALNI DIO:

IV izmjene PPUOMK-obrazloženje

IV izmjene PPUOMK-obrazloženje, dodatak

IV izmjene PPUOMK-pročišćeni tekst

GRAFIČKI DIO:

IV izmjene PPUOMK-odredbe

IV izmjene PPUOMK-karta građevinskih područja

IV izmjene PPUOMK-karta planovi

IV izmjene PPUOMK-karta namjena

IV izmjene PPUOMK-karta uvjeti korištenja

IV izmjene PPUOMK-karta infrastruktura

IV izmjene PPUOMK-karta promet

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LAJCI 2

-Tekstualni i grafički dio UPU Lajci 2 možete pogledati klikom na ovaj link: https://drive.google.com/drive/folders/1-huKNcMUgN1pGlbbv-72HpSLZSB0_s6a?usp=sharing

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNOG OBILJEŽJA ŽUTSKO-SITSKE OTOČNE SKUPINE

-Tekstualni i grafički dio PPPPO Žut-Sit možete pogledati klikom na ovaj link: https://drive.google.com/drive/folders/1G2mJ6ebCk-zj-vgh9g338VwlaoXWz_fs