Koncesije

  • Ispis

UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM - KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU


Koncesijsko odobrenje daje se fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničava opću uporabu pomorskog dobra. Za svaki grad / općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osnivanje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja.
Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru kao i naknada za izdavanje pojedinog Koncesijskog odobrenja (nezavisno o djelatnosti) propisane su Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja ("Narodne novine" br. 36/04, 63/08 i 133/13), odnosno Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru Tablica 2. i Tablica 3.
Načelnik Općine Murter-Kornati donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području općina Murter-Kornati za svaku godinu i isti mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom obavezno sadrži plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za njegovo upravljanje, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području općine koja ga donosi, kao i mikrolokacije za obavljanje istih.
Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja podnose se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na tiskanom obrascu.
• UREDBA - o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)
• UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)
• UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13)

U potpunosti dostupni sve dokumentirane veze za koncesijsko odobrenje možete pronaći ispod:

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Murter-Kornati za 2021. godinu.