Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Opčina Murter-Kornati je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju Općine Murter-Kornati murter.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija murter.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija murter.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrasca za registraciju)
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • video sadržajima nedostaju titlovi.
Podizanje razine pristupačnosti

Općina Murter-Kornati će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije domene.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije murter.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 08. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije domene.hr korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje čije je radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati.

Službenika za informiranje Općine Murter-Kornati moguće je kontaktirati:

1. putem telefona na broj: +385 022 / 435-599                                                                                                                                            
2. putem faksa na broj: +385 022 / 435-598
3. elektroničko poštom službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
4. poštom na adresu: adresa Općine Murter-Kornati 
5. osobno na adresu: adresa Općine Murter-Kornati radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.
 

Opčina Murter-Kornati je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Proračun 2020.

 

PRORAČUN

Vodič kroz proračun općine Murter-Kornati za 2020.godinu

 ----------------------------------------------------------------

Prijedlog Proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

Proračun Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

Proračun Općine Murter-Kornati za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

 -------------------------------------------------------

Izmjene i dopune Proračna Općine Murter-Konati za 2020.godinu

---------------------------------------------------------

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

---------------------------------------------------------

III Izmjene i dopune Proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

 

 

IZVJEŠTAJI

Godišnji financijski izvještaj Općine Murter-Kornati za 2019.god. 

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj Općine Murter-Kornati za 2019.god.

 --------------------------------------------------------------

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Murter-Kornati za 2019.god. 

Bilješke uz konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Murter-Kornati za 2019.god.

 -----------------------------------------------------------------

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Murter-Kornati za 2019.godinu.

Obrazloženje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Murter-Kornati za 2019.god.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuba Općine Murter-Kornati za 2019.god.

 --------------------------------------------------------------------

Polugodišnji izvještaj o izvršnje proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

--------------------------------------------------------------------

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

Obrazloženje godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Murter-Kornati za 2020.godinu

 

 

Procjena rizika od velikih nesreća

Procjena rizika Općine Murter-Kornati 2021.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.