Natječaji

Neaktivni natječaji:

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto-komunalni redar / ica

- RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Opis poslova i podaci o plaći

- Obavijest kandidatima

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Murter-Kornati, na radnom mjestu Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

- Rješenje o imenovanju povjerenstva

- Opis poslova

- Obavijest kandidatima

Natječaj na radnom mjestu Viši stručni suradnik-program Zaželi

- Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazano oglase

-Obavijest kandidatima

Natječaj na radnom mjestu Viši referent za financije i javne prihode

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazanu konkurenciju

-Obavijest kandidata

-Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

              - Opis poslova

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

              - Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju povjerenstva

-Obavijest kandidata

 

-Natječaj za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

                 -Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent / ica za komunalne poslove

                -Opis poslova 

                - Rješenje o imenovanju povjerenstva

                -Obavijest kandidata

- Natječaj-Voditelj pododsjeka za proračun

               -Opis poslova

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

               -Opis poslova-komunalni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

              -Opis poslova-komunalni redar

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

 -Natječaj-Referent / ica prometnog redarstva

             -Opis poslova-prometni redar

             -Rješenje o imenovanju povjerenstva

             -Obavijest kandidata

- Natječaj-Viši referent / ica za upravljanje i opće poslove

              - Opis poslova viših referenci za upravne i opće poslove

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

             - Obavijest kandidata

- Natječaj-Referent / ica za prometno redarstvo

               - Opis poslova-prometni redar

               - Rješenje o imenovanju povjerenstva

               - Obavijest kandidatima

              - ODLUKU o poništenju natječaja za prijavu u službu prometnog redara / ice

- Javni natječaj za prijavu u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu Voditelj Odsjeka za opće i pravne poslove, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

                - Opis poslova

                - Obavijest kandidatima

               -  Rješenje o imenovanju povjerenstva

- Natječaj - Referent / ica za komunalno redarstvo

- Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

- Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati

- Obavijest o prijemu u službu

- OBAVIJEST KANDIDATIMA

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaćima, način ispitivanja kandidata i područja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje 

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- OBAVIJEST kandidati koji su se prijavili na natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaćama, način ispitivanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- JAVNI POZIV za ispitivanje interesa za prijavu programa "Povezivanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Potikanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati

- ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju ponuda pristiglih na Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

- ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnih bodovnih liste i odabiru korisnika subvencija podnositelja prijave na Javni natječaj za prikupljanje ponude fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Potikanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvu na području Kornata"

- ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava cijena na Natječaju "Potikanje koristi obnovljive izvore energije u kućanstvima na području Kornata"