Misija i vizija

Vizija
Općina Murter-Kornati kao jedinica lokalne samouprave želi biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana odnosno stanovnika, gospodarskih i subjekata u društvenim djelatnostima, poslovnih partnera te turista posjetitelja općine.
Usmjeravat će sve svoje resurse i znanja koje ima na raspolaganju u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti, a na način da pravilno i stručno planira aktivnosti i zahvate u prostoru te tako postane jedna od vodećih jedinica lokalne samouprave po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, prostornim planiranjem i socijalnom skrbi.
Općina Murter-Kornati kao turistička destinacija smatra turizam jednim od važnijih sektora svog razvoja pa temeljem toga važan dio djelovanja općine biti će usmjeren na razvoj turističke destinacije visokog društvenog standarda u okvirima uravnoteženog održivog razvoja, prepoznatljiva po očuvanoj kulturnoj i povijesnoj baštini i kvalitetnim smještajnim kapacitetima.
Sve ovo zajedno sa razvijenom komunalnom, prometnom i energetskom infrastrukturom, jednako kao i visokom razinom zdravstvene, obrazovne, kulturne te rekreativne infrastrukture učinit će Općinu Murter-Kornati još sigurnijim i poželjnijim mjestom za život i rad.

Misija
Misija općinske uprave Općine Murter-Kornati je efikasno, pravodobno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostale zakonske regulative.
Općinska uprava Općine Murter-Kornati kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada u Općini Murter-Kornati, svim svojim građanima putem pružanja usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrom, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Murter kao mjesto življenja bio poželjna i sigurna općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi. Općinska uprava Općine Murter-Kornati nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Ciljevi
Strateški ciljevi Općine Murter-Kornati su:
- povećanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj turizma i uslužnih djelatnosti,
- izgradnja komunalne infrastrukture,
- izgradnja infrastrukture za razvoj novih oblika turističke ponude uz prioritet zaštite okoliša,
- osiguravanje prostorno-planskih pretpostavki za daljnji razvoj općine,
- dugoročna stabilnost prihoda općine Murter-Kornati,
- povećanje naplate prihoda koji pripadaju općini,
- povećanje standarda stanovnika i kvalitete života,
- povećanje zaposlenosti stanovništva,
- očuvanje prirodne, kulturne i tradicijske baštine,
- oblikovati prepoznatljiv identitet mjesta,
- povećanje korištenja obnovljivih izvora energije,
- razvoj poljoprivrede proizvodnjom hrane i proizvoda prema načelu ekološke proizvodnje,
- povećanje socijalne sigurnosti mještana,
- povećanje standarda zdravstvenih usluga,
- razvoj kulture i športa,
- briga o djeci predškolskog uzrasta,
- briga o osobama starije životne dobi.

Dokument o viziji, misiji i ciljevima Općine Murter - Kornati u cijelosti možete pogledati ovdje...