Jednostavna nabava

Temeljem članka 15. Zakona o javnim nabavkama (Narodne novine, broj 120/16) pod jednostavnim nabavkama podrazumijevamo:

- nabavne radove procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna i
- nabavu ogrtača i pružanje dokaza za projektni natječaj procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost nabavljana je bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrdili su sugovornikom opciju akta, uzevši u obzir načela javne nabave za mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacija.

Naručitelj je obveznik Pravilnika o dokazima jednostavnim nabavkama i sve njegove kasnije promjene objavljene su na internetskim stranicama.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave