Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini

Ruj 13 2021

Odbor za dodjelu javnih priznanja objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini. Prijedlozi se mogu dostavljati do srijede, 22. rujna 2021. godine.

Na temelju odredbe članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Murter-Kornati (“Službeni glasnik Općine Murter-Kornati” broj 2/18 i 1/19) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini i to:

 • Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati

Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Murter-Kornati, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

 • Plaketa Općine Murter-Kornati

Plaketa Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa.

 • Priznanje Općine Murter-Kornati

Priznanje Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvitku društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajnih za osobu, te vijećnicima i dužnosnicima za rad u predstavničkim i drugih tijelima Općine na isteku mandata.

 • Priznanje počasnog građanina Općine Murter-Kornati

Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim djelovanjem znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Općine Murter-Kornati, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Općine Murter-Kornati i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Murter-Kornati.

II.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

 • trgovačka društva i ustanove,
 • političke stranke,
 • udruge građana i druge organizacije i građani.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
 3. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 4. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 5. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

IV.

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Murter-Kornati donosi Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati na temelju prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati.

VII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se osobnom predajom u pisarnici Općine Murter-Kornati, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati”, ili na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.do utorka, 22. rujna 2021. godine.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja

 

 

KLASA: 061-01/21-01/01

URBROJ: 2182/18-01/01-21-1

Murter, 13. rujna 2021. god.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.