Plan nabave

 Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Plan nabave dostupan je na internetskim stranicama. stranicama Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan javne nabave za 2017. god.

Plan nabave za 2019. god.

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2021. godinu.

Plan nabave za 2022. godinu.

Jednostavna nabava

Temeljem članka 15. Zakona o javnim nabavama (Narodne novine, broj 120/16) pod jednostavnim nabavama podrazumijevamo:

- nabavne radove procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna i
- nabavu ogrtača i pružanje dokaza za projektni natječaj procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost nabavljana je bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrdili su sugovornikom opciju akta, uzevši u obzir načela javne nabave za mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Naručitelj je obveznik Pravilnika o dokazima jednostavnim nabavkama i sve njegove kasnije promjene objavljene su na internetskim stranicama.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izmjena pravilnika

Istraživanje tržišta

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za:
- nabavu radova male i velike vrijednosti ili
- nabavu robe ili usluga velike vrijednosti,

staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
- opis predmeta nabave,
- tehničke specifikacije,
- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
- kriterije za odabir ponude i
- posebne uvjete za izvršenje ugovora,
u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih
gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.