U Padovi održana Kick-off konferencija projekta HISTORIC

Tra 09 2019

U ponedjeljak 08. travnja 2019. u Padovi u Italiji predstavnici općine Murter-Kornati sudjelovali su na kick-off konferenciji projekta HISTORIC - Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions Italy and Croatia.

Projekt je odobren i financiran u sklopu Standard programa Interreg Hrvatska-Italija - prioritetna os Okoliš i kulturna baština. Na konferenciji su partneri, a među njima i općina Murter-Kornati predstavili svoje aktivnosti, projektne timove te se dogovorili o odgovornostima i dinamici provedbe projektnih aktivnosti.

Opći cilj projekta HISTORIC ukupne vrijednosti približno 2 i pol milijuna eura jest ostvarenje veće razine održivog gospodarskog i teritorijalnog razvoja iskorištavanjem potencijala kulturne baštine, valorizacijom i otkrivanjem povijesnih i lokalnih tradicija te usmjeravanjem lokalnih zajednica prema svijesnijom i savjesnijem korištenju potencijala kulturne baštine. Nositelj projekta HISTORIC jest poduzeće Sustemi Teritoriali SPA uz Italije dok su talijanski partneri Sveučilište u Padovi, Općina Rovigo, Razvojna agencija iz Venecije te općine Medulin i Murter-Kornati kao hrvatski partneri.

Vrijednost aktivnosti koje će u sklopu Projekta provoditi Općina Murter-Kornati jest približno 470 tisuća eura. U sklopu projekta među ostalim aktivnostima biti će uređen Arheološki park Colentum (prva hrvatska arheološka plaža) u Murteru. Napominjemo da je prva faza radova u tijeku, a sastoji se od arheoloških i konzervatorskih radova koji će biti okončani do sredine svibnja 2019.

Predstavnici općine i Muzeja grada Šibenika detaljno će predstaviti sve aktivnosti projekta na tiskovnoj koneferenciji početkom svibnja 2019.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.