Obavijest iz Murtele d.o.o. - odlaganje glomaznog otpada

Tra 08 2014

U vremenskom periodu od 22.04.2014. - 04.05.2014.god. prikupljat će se glomazni otpad. Otpad će se odlagati u velike kontejere koji će biti raspoređeni na sljedeće lokacije po sljedećem rasporedu:

22.04.-24.04. predio BUTINA
25.04. - 27.04. predio LUKE
28.04. - 01.05. predio POD RADUČ
02.05. - 04.05. predio SELO (kod Crkve)

Na svakoj lokaciji bit će dva kontejnera. Molimo da se otpad u kontejnere ne miješa, nego da se razvrstava po vrstama otpada. Također u spomenutom periodu glomazni otpad možete besplatno odložiti i na deponij u sanaciji - HRIPE