JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MURTER - KORNATI

Velj 21 2017

Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12, 55/12), a u svezi članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Murter - Kornati od 17. veljače 2017. godine (KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2182/18-03/1-17-2), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Murter – Kornati, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE MURTER - KORNATI

1.Objavljuje se  javna rasprava prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Murter - Kornati (u daljnjem tekstu "Plan"), a u svezi prihvaćenih primjedbi u ranije održanoj javnoj raspravi te Odluke Općinskog vijeća o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Murter - Kornati.

2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 03.03.2017.g. do 17.03.2017.g.

3. Tijekom trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Murter-Kornati, radnim danom u vremenu od 9,00-15,00 sati te će biti objavljen i na mrežnim stranicama Općine Murter – Kornati www.murter.hr

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Plana održat će se dana 07. ožujka 2017. g. ( utorak ) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice Murter.

5. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave zaključno s 17. 03.2017.g.

6. Nadležna javnopravna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani, udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana pisanim putem na adresu Općine Murter-Kornati, Butina 2, Murter  ili ih upisati u knjigu primjedbi u vrijeme trajanja javnog uvida.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani te koji ne sadrže ime i adresu podnositelja  neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                PROČELNICA

                                                                              Melanija Turčinov Rameša, dipl. iur.