Javna tribina: Nova izmjera k.o. Kornati

Pro 14 2015

Pozivaju se svi vlasnici posjeda Kornata i Žutsko- Sitske skupine na javnu tribinu koja će se održati u utorak 15. prosinca 2015. g. u 18.00 sati u Murteru u  kino dvorani Žut.

Gosti na javnoj tribini su Iris Živković, dipl.iur., predsjednica Općinskog suda u Šibeniku i Ante Magazin, ing. geod., predstavnik Ureda za katastar Šibenik.