Obavijest iz Murtele d.o.o. o odlaganju glomaznog otpada

Ožu 31 2015

U vremenskom periodu od 24.04.2015. – 13.05.2015. godine prikupljat će se glomazni otpad. Otpad će se odlagati u velike kontejnere koji će biti raspoređeni na sljedeće lokacije po sljedećem rasporedu:

 

24.04. – 28.04. predio BUTINA
29.04. – 03.05. predio LUKE
04.05. – 08.05. predio POD RADUČ
09.05. – 13.05. predio SELO ( kod Crkve)

Na svakoj lokaciji bit će dva kontejnera.

Molimo da se otpad u kontejnerima ne miješa, nego da se razvrstava po vrstama otpada.

Obavijest iz Murtele d.o.o. o odvozu glomaznog otpada