Pokladnji ponedijak - SUĐENJE KRNJI KRNJIĆU

Velj 13 2015

Obaviještavamo svekoliko pučanstvo Murtera  da će u ponedijak 16.02.2015.u  19.00 uri u našoj velebnoj Kino dvorani Žut biti suđenje Krnji Krnjiću  največemu zlotvoru i jedinomu krivcu za sve nedaće ke su se dogodile vomu mistu.