Drugi sastanak Savjeta za održivi turizam na širem području Nacionalnog parka Kornati

Lis 20 2014

Pozivaju se svi ugostitelji, brodari, predstavnici udruga Kurnatari i Žut, LAG-a More 249, ribari, vlasnici ovaca na drugi sastanak Savieta za održivi turizam na širem području Nacionalnog parka Kornati koji će se održati u četvrtak 23. listopada 2014. s početkom u 1o,oo sati u prostorijama Župnog ureda župe Sv.Mihovila, Podvrtaje 3 u Murteru s slijedećim dnevnim redom:

10.00 - 11.30 SWOT analiza održivog turizma na širem području parka

11.45 – 12.30 Definiranje prioriteta za akcijske planove

12.30 – 13.00 Sporazum o poslovnoj suradnji - rasprava

13.00 – 13.30 organiziranje rada Savjeta -pregled organizaciie postoiećih Savieta i rasprava