Ugradnja sustava odvodnje otpadnih voda

Ugradnja mreže odvodnje duljine 30 kilometara, izgradnja 6 crpnih stanica te jednog uređaja sa pročišćavanje otpadnih voda. Ukupni troškovi projekta iznose nešto više od 113 milijuna kuna. Od toga 70% financira će se iz EU fondova, 12% financirati će Hrvatske vode, 12% Republika Hrvatska i oko 6% lokalne jedinice samouprave odnosno Općina Murter-Kornati i Općina Tisno. Završetak projekta i puštanje u rad sustava odvodnje predviđa se do kraja 2020. godine.

Opširnije...

Dječji vrtić i jaslice Murter

Projekt predstavlja sektorsko ulaganje u građenje, tj. Izgradnju negospodarskog objekta društvene i javne namjene (dječji vrtić za potrebe odgoja djece predškolskog uzrasta), koji će raspolagati sa 5 smještajnih prostora (dnevnih boravaka s pripadajućim sanitarnim čvorovima), pomoćnim i popratnim prostorima za osoblje, upravu  i korisnike. Građevina se sastoji od podruma, prizemlja i kata. Podrum se sastoji od gospodarskih prostora, prizemlje od ulaznog prostora, višenamjenskog prostora te prostora za boravak djece u odgojno-obrazovnim skupinama. Kat se sastoji od prostora za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale djelatnike. Nakon izgradnje objekta, nastupiti će opremanje istog. Oprema će uključivati svu vrstu opreme potrebne za normalno funkcioniranje vrtića, što uključuje opremanje sanitarnih prostorija, kuhinje, pomoćnih prostorija, a najvažnije dnevnih boravaka za djece sa opremom prilagođenom uzrastu djece.

  • Clipboard01
  • Clipboard02
  • Clipboard03

Uređenje trga Rudina

Cilj je uređenje postojećeg centralog prostora naselja Murter intervencijom u kolni i pješački promet te uređenje partera, elektroinstalacija, sustava odvodnje oborinskih voda i hortikulture sa svrhom davanja novog identiteta mjestu.

Opširnije...