Natječaji (Arhiva)

  • Ispis

Aktivni natječaji:

Natječaj na radno mjesto Viši stručni suradnik-program Zaželi

- Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazano oglasi

-Obavijest kandidatima

Neaktivni natječaji:

Natječaj na radno mjesto Viši referent za financije i javne prihode

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazanu konkurenciju

-Obavijest kandidata

-Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

              - Opis poslova

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

              - Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju povjerenstva

-Obavijest kandidata

 

-Natječaj za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

                 -Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent / ica za komunalne poslove

                -Opis poslova 

                - Rješenje o imenovanju povjerenstva

                -Obavijest kandidata

- Natječaj-Voditelj pododsjeka za proračun

               -Opis poslova

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

               -Opis poslova-komunalni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

              -Opis poslova-komunalni redar

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

 -Natječaj-Referent / ica prometnog redarstva

             -Opis poslova-prometni redar

             -Rješenje o imenovanju povjerenstva

             -Obavijest kandidata

- Natječaj-Viši referent / ica za upravljanje i opće poslove

              - Opis poslova viših referenta za upravne i opće poslove

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

             - Obavijest kandidata

- Natječaj-Referent / ica za prometno redarstvo

               - Opis poslova-prometni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidatima

              -ODLUKU o poništenju natječaja za prijam u službu prometnog redara/ice

- Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Voditelj Odsjeka za opće i pravne poslove, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

                - Opis poslova

                - Obavijest kandidatima

               - Rješenje o imenovanju povjerenstva

- Natječaj - Referent/ica za komunalno redarstvo

- Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

- Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati

- Obavijest o prijemu u službu

- OBAVIJEST KANDIDATIMA

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja kandidata i područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- OBAVIJEST kandidatima koji su se prijavili na natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za prijavu programa "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

-  NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati

-  ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju ponuda pristiglih na Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

-  ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačne bodovne liste i odabiru korisnika subvencija podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvim na području Kornata"

- ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava cijenama na Natječaju "Poticanje koristi obnovljive izvore energije u kućanstvima na području Kornata"