Stari vojni kompleks na brdu Raduč

Pro 08 2016

U vrijeme kraljevine Jugoslavije na brdu Raduč iznad Murtera započela je izgradnja vojnog kompleksa koji se sastoji od zgrade zapovjedništva, izvidničkog tornja, ruševina nekoliko manjih zgrada (časnički dom, kuhinja i skladište, oružarnica, kasarna i sanitarni čvorovi) i sustava tunela s tri ulaza. Tuneli završavaju s dvije bitnice obalne artiljerije, mitraljeskim gnijezdom, izvidnicom te rovom za polukružnu obranu. Tridesetih godina 20. st. u vrijeme Kraljevine Jugoslavije započela je izgradnja tunela koji su u živoj stijeni bušeni dinamitom te velikim čekićima (batovima).

U neposrednoj blizini tunela nalazi se i prirodna špilja za koju stari murterini kažu da se u njoj skrivao mađarski ban i kralj. Pokraj špilje nalaze se i stijene pogodne za penjanje. Plato na brdu sadrži vrhunske vidikovce odnosno točke za fotografiranje Murterskog mora, Kornata, murterskog arhipelaga, Murtera i čitave okolice sve do Velebita. 

Katastarske oznake parcela su kako slijedi: č.z. 11104, 11105, 11108/2, 11108/3, 11123/3, 11124, 11127/7 k.o. Murter-Betina.

Ukupna površina parcela iznosi 21071m2.

U arhivi smo pronašli iskaz nepoznatog kazivača:

"1932. godine kraljevska vlada Jugoslavije i njeno Ministarstvo obrane odlučilo je napraviti bateriju sa dva dalekometna topa na Raduču. Kazivač se ne sjeća kalibra ali misli oko 200 mm. Svrha baterije je bila da čuva prolaz između Smokvice i Opata, Smokvice i Kurbe Vele te od Blitvenice do punte Mede na Velikoj Kurbi.
 
Od Blitvenice do Žirja čuvala je baterija na zapadnom Žirju. Razlog izgradnje ove baterije je bio što je talijanski brod 'Morosini' udario namjerno u brod 'Karađorđe' koji je bio vlasništvo jugo kompanije i tada malo nije došlo do rata između Jugoslavije i Italije. Svi Murterini bez obzira da li su se isticali kao HSS-ovci ili JNS-ovci jednako su osuđivali Talijane, a Ivica Juraga pok. Šime sa krampom je razbio lavove na kući Špire Božikova gdje je sada kafić 'Corona'.
 
Šef radova je bio jedan podpukovnik a materijal je išao iz velike rive na magarcima i konjima, te voda iz 'Velike vode' kod Todorove kuće. Za dovoz ovog materijala bio je zadužen Jakov Pleslić - Bućin. Sa ovim putem je išao čitav materijal pored današnjeg spremišta za vodu... ... Jakov Pleslić novac nije dao seljacima koji su gonili vodu, cement i ostali materijal, već je predao poreznom uredu a Murterini i Betinjani su dobili potvrdu da je novca išao na račun poreza. Kazivač je imao krštenog kuma Šikić Šimu pok Tome - Drimca koji je bio kad se gradio Raduč dva mjeseca na Raduču u rezervi a ja sam u to vrijem bio više puta na Raduču kod njega. Tunel su kopali Ličani i imali su posebne mlate (batove). Bila im je oštrica na jednoj i drugoj strani. Tako su bili vješti da su tukli na obje strane istovremeno. Senzacija je bila kada su u tunelu pronašli pećinu (a to je onaj dio gdje je tunel proširen). Tko je gradio zgrade i bunker kazivač ne zna da li Ličani ili netko drugi. Kad su zgrade i baterije bile gotove ili baterije još u gradnji onda se pokazao problem kako gore dovući topove jer sa stazom pored spremišta za vodu ne bi išlo jer je strma te je moralo napraviti cestu za tvrđavu ka i danas postoji. Kazivač ne zna da li je cesta rađena po staroj pješačkoj stazi ili je napravljena od okuke pa gori potpuno nova. Onaj dio koji ide ispod Raduča od okuke, taj je bio sigurno ucrtan. 
 
Topovi su se vukli i Vučigrađe od davnina nazvane, jer je se sva građa za Murter prevozila brodovima do Vučigrađe. Pošto Murterini dok nisu kupili od konta Borelija Modrave i poslije par stoljeća Kurnate od talijanskih konti nisu imali potrebe za Hraminom."
 • 1
 • 2
 • 21
 • 3
 • 34445_137460226281659_2838961_n
 • 34445_137460239614991_5914951_n
 • 34445_137460242948324_418453_n
 • 34445_137460246281657_7544814_n
 • 34766_137460406281641_7602269_n
 • 34766_137460409614974_5322118_n
 • 34766_137460429614972_8222799_n
 • 34766_137460432948305_1471934_n
 • 34766_137460436281638_7413066_n
 • 35169_137460626281619_4587468_n
 • 35169_137460629614952_324930_n
 • 35169_137460632948285_2559438_n
 • 37654_137460529614962_2229224_n
 • 37654_137460532948295_2243060_n
 • 37654_137460536281628_4134872_n
 • 37654_137460539614961_1678308_n